Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. Distriktssköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälso- och sjukvårdsrådgivning
  • Omläggning av sår
  • Bensårsbehandling
  • Blodtryckskontroller
  • Uppföljning av behandlingar
  • Vaccinationer