Astma- och KOL-mottagning

Mottagningssköterska med specialutbildning inom diagnostik behandling och kontroller av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Vi gör lungfunktionsmätningar (spirometri) för att diagnostisera och följa upp astma och KOL. Men även för att tidigt se risker för utveckling av KOL. KOL är en ökande lungsjukdom, i huvudsak en följd av rökning. Därför är rökavvänjning en viktig del av vårt arbete.

Läs mer om astma och KOL

Läs mer om astma och KOL på 1177 Vårdguidens webbplats:

KOL orsakas framför allt av tobaksrökning. Läs mer om rökning på 1177 Vårdguidens webbplats.