Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en legitimerad psykiatrisjuksköterska som ger stöd och behandling vid akuta kriser, livskriser och psykisk ohälsa. Vid behov kan det också erbjudas psykoterapi hos en av våra två KBT terapeuter som jobbar inom olika områden till exempel kan hjälpa med att hantera ångest, fobier, lättare till medelsvåra depressioner, olika sorters tvång eller andra psykiska besvär.

Psykiatrisjuksköterska och psykoterapeuter arbetar med patienter som fått bedömning av våra läkare för att utesluta eventuella andra orsaker till psykiska symtom.

Kontakt

Du kan nå våra psykoterapeuter via vårt allmänna telefonnummer 0551-201 17.

Läs mer

Läs mer om psykisk hälsa på 1177 Vårdguidens webbplats.