Psykisk hälsa

Hos oss kan du få bedömning vid akuta kriser, livskriser och psykisk ohälsa. Därefter kan vi erbjuda anpassad behandling t.ex. regelbunden kontakt med psykiatrisk vårdsamordnare eller stödsamtal, vid behov kan det också erbjudas psykoterapi hos vår KBT terapeut som jobbar inom olika områden till exempel kan hjälpa dig att hantera ångest, fobier, lättare till medelsvåra depressioner, olika sorters tvång eller andra psykiska besvär.

Läs mer

Läs mer om psykisk hälsa på 1177 Vårdguidens webbplats.