FHV/privatvård

Vi är en medicinsk resurs i förebyggande arbete och rehabilitering, men vi erbjuder även en del tjänster som betalas privat. Genom samarbete med Skaraborgs Läkartjänst kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster.

Företagshälsovård

Hos oss hittar du ett brett utbud av tjänster inom företagshälsovård. Vi hjälper gärna till med lagstadgade medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2019:3).

Men vi kan även hjälpa till med rena hälsokontroller, tjänster som krishantering, ergonomifrågor, kartläggningar av arbetsmiljön, föreläsningar inom hälsa och arbetsmiljö, kurser i hjärt-lungräddning och mycket mer.

Se prislista för paket

Se prislista för AFS

Kontakta oss för mer information.

Intyg

Hos oss kan du få hjälp med till exempel:

  • Intyg till försäkringsbolag.
  • Intyg inför arbete utomlands, till exempel som au pair.
  • Invaliditetsintyg.
  • Fallskärmsintyg.
  • Körkortsintyg.
  • Avbokning av resa.
  • Sjöfartsintyg.
  • Adoptionsintyg.
  • Studier utomlands.

Se prislista för intyg

Privat vård

Vi erbjuder också en möjlighet att boka en hälsoundersökning, undersökningar för olika sorters intyg för privata personer. Sådana tjänster ingår inte i vårdcentralens uppdrag och erbjuds till privata personer genom Skaraborgs Läkartjänst.