Företagshälsovård och privatvård

Vi är en medicinsk resurs i förebyggande arbete och rehabilitering, men vi erbjuder även en del tjänster som betalas privat. Genom samarbete med Skaraborgs Läkartjänst kan vi hjälpa till med ett brett utbud av tjänster.

Intyg

Hos oss kan du få hjälp med till exempel:

  • Intyg till försäkringsbolag.
  • Intyg inför arbete utomlands, till exempel som au pair.
  • Invaliditetsintyg.
  • Fallskärmsintyg.
  • Körkortsintyg.
  • Avbokning av resa.
  • Sjöfartsintyg.
  • Adoptionsintyg.
  • Studier utomlands.

Se prislista för intyg

Doktor Rafal Trytko har kan utföra undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår (se länk: Transportstyrelsen) samt fått tillstånd att utfärda digitalt läkarintyg för sjöfolk (se länk: Transportstyrelsen). Han är också godkänd för att utfärda offshore-intyg.

Företagshälsovård

Hos oss hittar du ett brett utbud av tjänster inom företagshälsovård. Vi hjälper gärna till med lagstadgade medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverket, som nattarbete, härdplaster, bly med mera. Men vi kan även hjälpa till med rena hälsokontroller, tjänster som krishantering, ergonomifrågor, kartläggningar av arbetsmiljön, föreläsningar inom hälsa och arbetsmiljö, kurser i hjärt-lungräddning och mycket mer.

Se prislista för prover och undersökningar

Kontakta oss för mer information.

Privat vård

Vi erbjuder också en möjlighet att boka en hälsoundersökning, undersökningar för olika sorters intyg för privata personer. Sådana tjänster ingår inte i vårdcentralens uppdrag och erbjuds till privata personer genom Skaraborgs Läkartjänst.

Se prislista för prover och undersökningar för privata personer

Prislista för intyg för privata personer