Patientsäkerhet

Vem är ansvarig för vården hos oss?

Verksamhetschefen på Skagerns Vård och hälsoenhet, Ida Gustafsson, är ansvarig för vården. Om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd är du välkommen att kontakta henne. Verksamhetschefen är ansvarig för hur säkerhetsarbetet bedrivs och följs upp.

Varje medarbetare har eget ansvar för sitt patientarbete. Vid befarad eller inträffad vårdavvikelse görs en händelseanalys och åtgärdsplan för att göra vården säkrare. Varje år sammanställer vi dessutom en patientsäkerhetsberättelse.

Kontaktuppgifter till verksamhetschefen:

Ida Gustafsson

ida.gustafsson@skagernsvard.se
direkt tel: 0551-781038

Patientnämnd

Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig för att få hjälp att lösa problem som uppstått i kontakt mellan patient och personal. Alla inom patientnämnden har tystnadsplikt.

Patientnämnden i Skövde har telefonnummer 010-441 20 00

Inloggad i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du fylla i ett kontaktformulär till Patientnämnden.

Läs mer om patientnämnden på Västra Götalandsregionens webbplats

Ersättning för skada

Om du vill söka ersättning för en skada som uppstått vänder du dig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF.

Läs mer på www.lof.se