Covid-19

Covid-19 (Coronavirus/SARS-CoV-2)

Vi vill uppmärksamma patienter som misstänker sig vara smittade av covid-19 att kontakta oss via telefon då eventuellt besök på vårdcentralen kan leda till infektionsspridning. 

Information om coronaviruset och vaccination hittas på 1177. Det finns också ett nationellt informationsnummer 11313 (öppet dygnet runt). 

Senaste information kring infektionen hittas alltid hos Folkhälsomyndigheten 

Covid-19 vaccination

För vaccination mot covid-19 hänvisar vi till samlingssidan på 1177 och VGR samlingssida.

Covid-19 test 

Testning utförs på ordination från läkare.