Dietist

Dietist Maria Aronsson arbetar hos oss vissa dagar i månaden. Man behöver ha remiss från läkare för att komma till dietist.  Hon hjälper vuxna patienter med nutritionsrelaterade problem vid andra svåra sjukdomar såsom KOL, diabetes, svårläkta sår, fetma i samband med en annan sjukdom. Barn och ungdomar kommer som tidigare remitteras till barnmottagning och kommer att ha kontakt med deras dietist.