Flyktingmottagning

Vi erbjuder hälsokontroller för alla nyanlända. Vi ger även akut vård till vuxna. Barn erbjuds all den vård de behöver.